SENASTE NYTT

 
 

 UTDELADE FORSKNINGSANSLAG

 
Stiftelsens styrelse har beslutat att för 2021-2022 dela ut 3 300 000 kronor
i anslag till 29 olika forskningsprojekt,
varav 2 900 000 kronor till Akademiska sjukhuset i Uppsala
och 400 000 kronor till Universitetssjukhuset i Örebro.


 
 
 
 
 
 
Bland de många angelägna projekten kan nämnas:
 
- 200 000 kr för Studier av klonal hematopoes vid lymfom
- 200 000 kr för Phase II clinical study of systemic therapy with 177Lu-PSMA-1in metastatic prostate cancer
- 200 000 kr för Kan lösliga nivåer av immun-checkpoints användas för att förutspå prognos av urinblåsecancer?
- 200 000 kr för Soluble checkpoint-related proteins in liquid biopsies in penile carcinoma patients
- 200 000 kr för Endokrin tumörgenes och metformin
- 150 000 kr för Högupplöst immunologisk profilering av patienter med lymfom som behandlas med bispecifika antikroppar
- 150 000 kr för En translationell studie av genförändringar vid luminal bröstcancer
- 150 000 kr för SCAN ALL
- 150 000 kr för Akut leukemi; patientrapporterade mått, sjukskrivning samt studie av förändring av nutritionsstatus
- 150 000 kr för Ny behandling för glioblastom: sensibilisering av resistenta cancerceller
 

För innehållet svarar Dag Hedin
Senaste ändringsdatum: 2022-02-14