SENASTE NYTT

 
 

 UTDELADE FORSKNINGSANSLAG

 
Stiftelsens styrelse har beslutat att för 2023-2024 dela ut 3 560 000 kronor
i anslag till 25 olika forskningsprojekt,
varav 3 000 000 kronor till Akademiska sjukhuset i Uppsala
och 560 000 kronor till Universitetssjukhuset i Örebro.


 
 
 
 
 
 
Bland de många angelägna projekten kan nämnas:
 
- 200 000 kr för Translationella immunterapistudier vid avancerad cancer samt studier av operabelt melanom
- 200 000 kr för Kartläggning av lymfom med gensekvensering och bildanalys
- 200 000 kr för Målstyrd behandling vid mantelcellslymfom
- 200 000 kr för Genetisk heterogenitet i binjurebarkscancer
- 200 000 kr för Behandling och biverkningar vid Hodgkins lymfom: proteomik
- 200 000 kr för Automated evaluation of lesion-wise treatment response in whole-body cancer imaging
- 200 000 kr för Endokrin tumörgenes och metformin
- 200 000 kr för The role of dendritic cells in primary central nervous system lymphoma (PCNSL)
- 200 000 kr för Clinical and tumour biological studies of diffuse large b-cell lymphoma
- 200 000 kr för Detektion av signalvägsaktivitet som verktyg för förbättrad behandling av lungcancerpatienter
 

För innehållet svarar Dag Hedin
Senaste ändringsdatum: 2024-01-30