FAKTA

HISTORIK
Fonden bildades 2019 av Distrikten 101-B, 101-GD samt 101-U av Lions Clubs International. Fonden är registrerad som Insamlingsstiftelse hos Länsstyrelsen i Dalarnas län i enlighet med stiftelselagen. 
 
SYFTE 
Syftet med Fonden är att stödja cancerforskningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och Universitetssjukhuset i Örebro. Stödet avser all slags cancerforskning, d.v.s. såväl forskning kring vuxencancer och det som kallas barncancer.
 
Stödet avser främst "patientnära" forskning, d.v.s. sådan forskning, som snabbt kan omsättas i praktisk tillämpning.
 
BAKGRUND
Enligt den senaste cancerstatistiken från socialstyrelsen för år 2017, inrapporterades 66 755 tumörer till cancerregistret i Sverige, det är en ökning jäfört med föregående år.
Härav utgör ca 300 barn. 
 
Inom Uppsala/Örebro sjukvårdsregion var antalet cancerfall 11 717. 
 
Forskningen har dock medfört att antalet patienter, som kunnat botas, avsevärt ökat liksom att patienternas livskvalitet förbättrats.
 
HUR FÅR FONDEN MEDEL?
Fonden finansierar sin verksamhet på följande sätt
  •  genom bidrag från Lionklubbarna 
  •  genom bidrag från allmänheten i form av
   - bidrag till avlidnas minne (minnesbrev utfärdas)
   - bidrag vid högtidsdagar (gratulationskort utfärdas)
   - testamenten
   - övriga gåvor
 
FONDENS OMKOSTNADER
Tack vare att allt arbete inom Fonden sker ideellt belastas Fonden inte av några kostnader för löner eller arvoden.
 
Omkostnaderna är låga eftersom allt arbete sker ideellt. 
 
 
 
 
VI VILL GÄRNA KUNNA FORTSÄTTA VÅRT VIKTIGA ARBETE.
STÖD DÄRFÖR VÅR FOND GENOM ETT BIDRAG!

Plusgiro 90 06 78-4

Bankgiro 900-6784

                                                                                  Swish 9006784


För innehållet svarar Dag Hedin
Senaste ändringsdatum: 2019-10-21