(LCFM)
STÖDER CANCERFORSKNINGEN VID AKADEMISKA SJUKHUSET I UPPSALA OCH UNIVERSITETSSJUKHUSET I ÖREBRO

 

NYHET OM LIONS CANCERFORSKNINGSFOND

 

DENNA HEMSIDA ÄR NY OCH GÄLLER FÖR DEN NYSTARTADE FONDEN MED NAMNET

LIONS CANCERFORSKNINGSFOND MELLANSVERIGE UPPSALA-ÖREBRO

VILKEN ERSÄTTER DEN TIDIGARE  

LIONS CANCERFORSKNINGSFOND VID AKADEMISKA SJUKHUSET I UPPSALA

Den nya fonden har samma inriktning och fungerar på samma sätt som den tidigare och med samma personer.

 

 

 

 Låga omkostnader - tack vare helt ideellt arbete
 Står under kontroll av
       -Auktoriserad revisor
       -Svensk insamlingskontroll
       
       -Länsstyrelsen i Dalarnas län
 Utfärdar
       -minnesbrev till minne av avlidna
       -gratulationskort vid uppvaktning

Plusgiro 90 06 78-4

Bankgiro 900-6784

Swish 9006784


Ditt bidrag kan komma dig till del! 


För närmare upplysningar ring 072-515 76 00

e-post: info(at)lcfm.se 

 

Gåvotelefon: 072-215 36 00

Skänk en gåva med Swish till 9006784

 

För information om vår integritetspolicy klicka här.


LIONS CLUBS INTERNATIONAL IN SWEDEN MULTIPLE DISTRICT 101 HEMSIDA


För innehållet svarar Dag Hedin
Senaste ändringsdatum: 2019-10-21